Educatie voor jongeren en studenten

Financiële educatie is een belangrijk onderdeel van de vorming van jongeren. Het helpt hen om verantwoord om te gaan met geld, om financiële risico’s te vermijden en om hun toekomstplannen te realiseren. Ik vind echter dat financiële educatie niet alleen gericht moet zijn op het overbrengen van kennis en vaardigheden, maar ook op het stimuleren van een positieve en kritische houding ten opzichte van geldzaken. In mijn lessen en wokshops is financiële educatie gebaseerd op de principes van gelijkwaardigheid en oordeelvrijheid. Mijn overtuiging is dat alle jongeren, ongeacht hun achtergrond, geslacht, cultuur of levensstijl, recht hebben op financiële educatie die aansluit bij hun behoeften, interesses en mogelijkheden. Financiële educatie moet ook respectvol en empathisch zijn, en jongeren niet veroordelen of stigmatiseren op basis van hun financiële situatie of keuzes. Mijn lessen/workshops stellen jongeren in staat om zelfstandig en bewust financiële beslissingen te nemen, zonder vooroordelen of druk van buitenaf

Educatie voor Docenten

Financiële stress kan een grote impact hebben op het welzijn en de prestaties van jongeren. Daarom is het belangrijk dat juist de docenten weten hoe ze deze stress kunnen signaleren en bespreekbaar maken. Jongeren lopen te lang door met financiële stress. De docent/studiebegeleider is een belangrijk persoon om pro actief met de jongeren in gesprek te gaan zodat de jongeren eerder hulp gaan zoeken/ontvangen. In mijn training help ik de docenten om de financiële leefwereld van hun leerlingen te begrijpen, de signalen van geldproblemen te herkennen en op welke wijze het gesprek aan te gaan rekening houdend met het eigen denkkader van de docent. Na deze training zijn de docenten in staat hun leerlingen te ondersteunen, te adviseren en door te verwijzen naar passende hulp. Door middel van deze training kunnen docenten een financiële mentor worden voor hun leerlingen en hen helpen om financieel redzaam te worden.