Als coach begeleid ik mensen om beter om te gaan met hun geld. Ik geeft inzicht in de inkomsten en uitgaven, help bij het opstellen van een budgetplan en leer hoe je dit kunt volhouden. Een belangrijk aspect van mijn coaching is de gelijkwaardigheid tussen mij en de cliënt. Ik zal niet oordelen over de financiële situatie, maar respecteer de keuzes en wensen van de cliënt. Ik luister oordeel loos naar de verhalen, problemen en doelen van de cliënt en stel verhelderende vragen om samen tot oplossingen te komen. Mijn coaching is dus een samenwerking waarbij de cliënt zelf de regie houdt over zijn of haar geldzaken

Budgetcoaching alleen draagt bij aan een korte termijn oplossing. Daarom pas ik ook gedrag coaching toe. Om de cliënt te ondersteunen bij het veranderen van zijn of haar financiële gedrag. Gedragcoaching is een vorm van coaching die zich richt op het begrijpen en beïnvloeden van het gedrag van mensen. Ik draag kennis over gericht op gedrag en gedragsverandering en ik bied hulp bij het aanleren van nieuwe gewoontes, het doorbreken van oude patronen en het omgaan met verleidingen en weerstanden. Ik help de client om zijn of haar eigen motivatie te vinden en te versterken, om realistische en haalbare doelen te stellen en om de voortgang en resultaten te monitoren en te vieren. Doel van mijn coaching is om de cliënt te laten groeien als financieel redzame persoon.

Wat gaan we doen?

We maken eerst een  financiële scan, een eenmalige Inventarisatie , analyse en advies van uw persoonlijke financiële huishouding. Deze scan zorgt voor richting, houvast en financiële rust. Hier kun je vervolgens financiële doelen aan koppelen.

GELDZICHT basis

 • Intake gesprek
 • Maand en jaaroverzicht maken
 • Kasboek bijhouden
 • Nazorg/Telefonische evaluatie

GELDZICHT uitgebreid

 • Intake gesprek
 • Maand/jaar overzicht
 • Budgetplan maken
 • Twee coachgesprekken a 1 uur
 • Nazorg/ telefonische evaluatie

GELDZICHT speciaal

 • Intake
 • Maand/jaaroverzicht
 • Budgetplan maken
 • 4 coachgesprekken a 1 uur
 • Nazorg/ telefonische evaluatie